Prishöjning!

Passa på att köpa klippkort före vår prishöjning som

sker den 15 mars 2023 pga ökade kostnader.

Tennishälsningar Gefle TK!